среда, 25. август 2010.

Односи са јавношћу и сарадња са медијима за организације цивилног друштва

Данас је у Крагујевцу одржан тренинг "Односи са јавношћу и сарадња са медијима за организације цивилног друштва" за организације цивилног друштва које су прихваћене на конкурсу за обуку у оквиру програма Техничке помоћи за Организације Цивилног Друштва који је подржан средствима Европске уније. Тренинг је реализовао национални тим пројекта у саставу Зорка Рашковић, национални саветник програма, Весна Стојановић, стручни консултант и Лидија Парадиновић, административни и финансијски асистент. Тренингу су присуствовали представници 23 удружења од чега 16 жена. У обуку су укључени и 4 представника медијских кућа.

уторак, 27. јул 2010.

Тренинг: Односи са јавношћу и сарадња са медијима за организације цивилног друштва

Assistance Service Contract for the Implementation of the Project

“Capacity Building of Civil Society in the IPA countries and Territories”

EuropeAid/127427/C/SER/Multi.

Отворени Позив

Контекст

Општи циљ пројекта Техничке помоћи за Организације Цивилног Друштва (TACSO) предстваља јачање цивилног друштва путем партиципаторне демократије ради подспешивања повољног окружење за организације цивилног друштва, као и јачање свих капацитета и одговорности Организација Цивилног Друштва (ОЦД) у ИПА корисничким земљама и територијима (Западни Балкан и Турска), да би се обезбедила квалитетна услуга ОЦД и одржива улога ОЦД у демократским процесима. Развој капацитета ОЦД је важна компонента пројекта и у ту сврху организујемо серију пилот тренинга

Тренинг: Односи са јавношћу и сарадња са медијима

за организације цивилног друштва

Тренинзи ће бити одржани у следећим градовима:

Крагујевац – 25 Август 2010.

Ниш – 17 Септембар 2010.

Суботица – 6 Октобар 2010.

Нови Сад – 11 Октобар 2010.

Ужице – 9 Новембар 2010.

Циљ тренинга

Општи циљ тренинга је повећање капацитета и вештина учесника-ца/представника-ца ОЦДа који су мање оспособљени на пољу односа са јавношћу и комуникације са медијима, и развијање међусобног разумевања и сарадње између представника ОЦД и медија на локалном нивоу. Надамо се да ће овај тренинг помоци и мотивисати ОЦД да прошире своја знања и вештине у овој области. Фокус овог тренинга ће бити (1) вештине комуникације (2) разумевање функције односа са јавношћу (3) сарадња између ОЦД и медија (4) могућности за обострано корисне заједничке активности ОЦД и медија. Тренинг ће трајати један дан.

Ко може да конкурише?

Представници/це регистрованих ОЦД, представници/це синдиката, кооператива, професионалних удружења и представници медија се позивају да конкуришу.

Очекује се да организација из које је апликант постоји најмање 3 године и да је имплементирала најмање 3 пројекта.

Очекивана постигнућа тренинга:

· Учесници/це ће развити своје вештине комуникације са јавношћу и медијима

· Представници/це медија и представници/це ОЦД из истог локалног окружења имаће прилику да се боље упознају и боље међусобно разумеју

· Учесници/це ће имати бољи увид у могућности међусобне сарадње између медија и ОЦД

Процедура за конкурисање :

Заинтересовани представници/е организација цивилног друштва и медија треба да доставе попуњен TACSO тренинг Апликациони формулар (налази се у прилогу овог позива) на следећу е-маил адресу: lidija.paradinovic@tacso.org најкасније до 10. Августа 2010. до краја радног времена са обавезном назнаком (под „subject”: “Пријава за учешће на тренингу Медији и ОЦД”.

Такође је важно обратити пажњу да се у називу документа-апликационог формулара у продужетку оригиналног назива наведе и име апликанта (Пример: TACSO Тренинг Медији и ЦСО - апликациони формулар Петар Петровић)

Поред апликационог формулара, потребно је послати и ЦВ особе која конкурише за тренинг, у ЕУ формату.

Молимо да се обратите на исту маил адресу уколико имате додатна питања у вези са овим позивом. Повратна информација биће прослеђена само кандидатима/кињама који задовоље процес селекције.

Напомена:

Тренинг је бесплатан за учеснике/це. TACSO пројекат ће покрити трошкове тренинга, материјала, ручка и освежења за учеснике, као и трошкове превоза од места боравка до места одржавања тренинга у висини накнаде повратне аутобуске карте.

Због природе тренинга који се фокусира на зближавање представника ОЦД и Медија из исте локалне средине, биће прихваћени само кандидати из наведених градова или околних места удаљених не више од 50км. Сви заинтересовани кандидати који не испуњавају овај критеријум могу исказати своје интересовање, а у складу са бројем заинтересованих особа биће узета у обзир могућност организовања оваквих тренинга и у другим местима у Србији.

среда, 29. август 2007.

Корисна информација: Master’s degree in European Legal Studies

Данас смо добили допис који може да буде користан онима који желе да се даље стручно усавршавају. Допис прилажемо у целини.


Mr Milan Milosevic

President

European Movement in Smederevska Palanka

YU-11420 SMEDEREVSKA PALANKA

SERBIA

Luxembourg, 29th August 2007

Dear Mr Milosevic,,

The European Centre for Judges and Lawyers, the Luxembourg Antenna of the European Institute of Public Administration (EIPA), is offering a 2-year postgraduate programme leading to a Master’s degree in European Legal Studies. In 2006, the programme was updated to meet the new academic requirements imposed by the so-called Bologna process, which aims at harmonising graduate and postgraduate studies at EU level.

This Master’s is a truly international study programme: it is offered in partnership with the University of Nancy 2 and in cooperation with the Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg, and participants who successfully conclude the programme will be awarded an EIPA Master’s degree in European Legal Studies and a French Master’s degree (Master en études européennes - spécialité Droit de la construction européenne). EIPA and Luxembourg University are currently negotiating the possibility for the latter to become one of the partners awarding the Master’s degree. This Master’s degree is fully recognised throughout the European Union!

This programme is the first of its kind to be fully conceived for professionals (civil servants, EU officials, lawyers, judges and other legal experts, as well as professionals and graduates interested in EU law. No prior degree in law is required to participate in the programme).

The Master is taught by a multinational and highly experienced faculty composed by staff members of EIPA, by renowned academics and by legal experts from the European institutions, as well as judges and lawyers. Courses are taught in English and French, and most of the tuition takes place on Fridays afternoons and Saturday mornings.

You can obtain further information on our Master through http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=2258 . Should you wish to receive more details about the programme, please do not hesitate to contact Ms Claudia LISBOA, Programme Organiser, tel +352 426 230 303, fax: +352 426 237, email: c.lisboa@eipa.net . You can also consult our website: http://www.eipa.eu (“Training and Research”).

We would be most grateful if you could distribute this information to the persons who may be interested in our programme.

Yours Truly,

Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ

Director of the Studies of the Master and Senior Lecturer

European Centre for Judges and Lawyers

European Institute of Public Administration (EIPA), Antenna Luxembourg

Наслови најновијих прилога на овом блогу